dcdaoNgày 28/02/2013, ngày cuối cùng trong triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, giám mục hiệu tòa Gadiaufala

Tân Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo hiện là giám đốc Đại Chủng Viện Xuân Lộc .

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945 tại Thuc Hoa, giáo phận Bùi Chu

Từ năm 1961-1964 học tại tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xavie giáo phận Bùi Chu

Từ năm 1964-1965 học tại đại chủng viện Sài Gòn sau đó đã hoàn thành việc đào tạo linh mục tại Học việc Giáo Hoàng Urbano từ năm 1965-1971.

Thụ phong linh mục ngày 27 tháng 3 năm 1971, thuộc tổng giáo phận sài gòn.

Từ năm 1971-1976 học tại Rôma đậu tiến sĩ thần học luân lý tại đại học Anfonsianum

1976-2007: Phó giám đốc và sau đó là giám đốc C.I.A.M. (Trung tâm phối kết truyền giáo)..

1980-2009: giáo sư cho đại học Urbania phân khoa truyền giáo, học viện giáo lý và tu đức

1981-2007: làm linh hướng cho Foyer Paolô VI

1982-1983: Đậu tiến sĩ về truyền giáo tại đại học Gregoriana

1987-1993: Thành viên Hội Đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) của Bộ Giáo Sĩ.

1992-2001: Thành viên của tổ chức “Nostra Aetate” của Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại LiênTôn

1995-2000: Thành viên Ủy Ban Mục Vụ cho Đại Năm Thánh 2000

1999-2005: Giám đốc Văn phòng Điều phối Tông đồ cho cộng đồng người Việt hải ngoại, cạnh Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các dân tộc

2001-2012: Tư vấn cho Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn

Từ năm 2010 đến này là giám đốc Đại Chủng Viện Xuân Lộc

Tác giả bài viết: WGPQN
Nguồn tin: Gpquinhon.org

TIN LIÊN QUAN

 

Tags: